Trädgårdsdesign
 

Varje trädgård har sina unika möjligheter, en kombination av platsens natur och läge, huset och dess ägare. Så underbart att få förändra och förbättra en plats till sitt eget lilla paradis!

Välkommen till kurs i trädgårdsdesign!
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grundprinciperna i trädgårdsdesign för att skapa din drömträdgård. Vi utgår ifrån platsens förutsättningar och behoven och önskemålen hos dig som trädgårdsägare.
 
Du får lära dig grunderna i färg- och formlära och komposition som verktyg för att skapa vackra trädgårdsrum. Vi tittar på olika material och hur de kan användas i trädgården. Form, skönhet och funktionalitet är ledorden.
Vi analyserar trädgårdens fysiska förutsättningar och diskuterar hur dessa påverkar designval. Vi går igenom hur man mäter upp en mindre del av trädgården. Vi övar på att skissa upp enklare trädgårdsritningar, du kan använda din egen trädgård som övningsexempel under kursen.
 
Mål:

Kursens mål är att du ska kunna:
Göra trädgårdsdesignförslag med utgångspunkt från trädgårdens förutsättningar och dina behov och önskemål
Redogöra för olika trädgårdsstilar
Komponera en plantering utifrån form, färg och textur hos växter och material
Få insikt i olika markmaterial har för kvaliteter och hur de kan användas
Presentera enklare trädgårdsskisser
 
Innehåll:

  • Analys av trädgården och platsen
  • Trädgårdsrummets med golv, väggar och tak
  • Behov och önskemål hos dig som trädgårdsägare
  • Trädgårdsstilar
  • Designprinciper
  • Färg, form och textur
  • Växtkomposition
  • Ståndort och skötsel

 
Genomförande.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Vi börjar med att gå igenom analys av trädgården och dess förutsättningar och dess ägare med önskemål och behov. Analysen ligger sedan till grund för förslag för design av trädgårdens olika delar såsom gångar, entréer, sittplatser och planteringar. Vi går igenom olika stilar och ser hur de passar tillsammans med olika hus och omgivningar. En genomgång av växtkomposition följer sedan för att möjliggöra vackra och livskraftiga planteringar. Vi går igenom begreppet ståndort och vad det innebär för att välja rätt växt till rätt plats. Vi lär oss grunderna i hur man mäter upp en trädgård skalenligt. Sista gången får du chansen att praktisera allt du har lärt dig genom att göra en enkel trädgårdsskiss på din egen trädgård.
 
Praktisk information och anmälan:
Skisspapper ingår. Under sista övningstillfället finns möjlighet att låna utrustning för att göra en trädgårdsskiss såsom skallinjal, färgpennor, blyertspennor mm. Härlig fika ingår!
Start i maj och pågår till september, 4 ggr.
Kursen ges i samarbete med Klockaregården i Öhr. Första och andra tillfället ges i Öhr. Tredje tillfället är studiebesök i trädgårdar i Växjöområdet. Fjärde tillfället är i Öhr.
 
Datum 2017:

Onsdagar 24 maj, 21 juni, 16 augusti, 6 september. Kvällstid 18-21
 
Pris: 1850 kr
 
Fördjupning skiss av egen trädgård: 20 september 475 kr

Grundkurs + fördjupning (om du anmäler till båda samtidigt): 2250 kr

Anmälan görs till info@stubbalycke.se eller 0702887315

Växtkomposition
 

Något av det roligaste som finns i trädgården är att skapa vackra planteringar. Att kombinera perenner, träd och buskar i vackra fungerande planteringar som ger glädje hela säsongen.
 
Välkommen till kursen Växtkomposition!
 
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att skapa lättskötta och vackra planteringar som erbjuder kvalitet under stor del av odlingssäsongen. I kursen fokuserar vi på planering av perennrabatter och andra mindre planteringar.
 
Visst kan man önska sig en rabatt som blommar från tidig vår till sen höst och som i princip sköter sig själv. Kan det vara möjligt? Med hjälp av kunskaper i växtkomposition med fokus på färg, form, struktur och textur lär du dig att planera en plantering som ger den upplevelse som du önskar. Luftig vit rabatt eller starka solnedgångsfärger? Rätt växt på rätt plats är väsentligt för att växterna ska trivas, du får lära dig begreppet ståndort och vad det innebär för växterna i din trädgård. Vi går igenom ett bassortiment av pålitliga och tåliga perenner, mindre buskar och lökväxter som skapar stommen.

Mål:
Kursens mål är att du ska kunna:
• Analysera trädgården och förstå vad olika platser har för olika förutsättningar
• Redogöra för begreppet ståndort utifrån en given plats
• Ge exempel på olika stilar som kan användas
• Välja växter utifrån ståndort, form, färg, struktur och textur
• Komponera en vacker rabatt
• Förstå hur planeringen, anläggandet och växtvalet påverkar skötselnivån
• Känna igen ett bassortiment av perenner, mindre buskar och lökväxter
Innehåll:
• Planteringen i trädgårdsrummet
• Fysiska förutsättningar som ljus, vatten, jord, vind
• Planteringens uttryck och stil
• Ståndort och växtval
• Form, textur, struktur och färg
• Skötselaspekter
• Bassortiment av perenner, mindre buskar och lökväxter

Genomförande:
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Första gången fokuserar vi på att förstå vad olika platser i trädgården ställer för krav på plantering. Vi analyserar platsens fysiska förutsättningar som kommer att påverka växtvalet och går igenom begreppet ståndort. Huset och trädgården i övrigt kan ge förutsättningar för planteringens uttryck och stil.

Andra gången går vi igenom de teoretiska grunderna i rabattkomposition och diskuterar hur form, färg och textur kan användas för att uppnå önskade effekter. Varje gång går vi igenom ett antal olika växter i trädgårdens stora utbud och diskuterar hur respektive växt kan användas på bästa sätt.

Praktisk information och anmälan:
Kvällstid 18-21, juni , 2 gånger. Härlig fika ingår! Kursen ges i samarbete med Klockaregården i Öhr utanför Växjö och båda kurstillfällena ges i Klockaregårdens trädgårdsbutik i Öhr.
Datum 2017: Torsdag 15 juni och 29 juni. Välkommen med din anmälan!
Pris: 850 kr
Du får 15% på ett helt köp hos Klockaregården!
Anmäl till info@stubbalycke.se eller 0702887315